İptal ve İade Sözleşmesi

1- Genel

1-1: Bu sözleşme site üzerinde sağlanan tüm hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Lotus Bilişim firması (“Pop Medya” olarak anılacaktır) ile yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (“müşteri” olarak anılacaktır) arasında Pop Medya’ya ait olan https://www.popmedya.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (“site” olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1-2: Taraflar işbu sözleşmede yazılan bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1-3: Müşteri, Pop Medya üzerinden bir hizmet siparişi verdiğinde, sunulan ön bilgilendirme formunu, mesafeli satış sözleşmesini ve iptal ve iade sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

2- Konusu

2-1:  İşbu sözleşme müşterinin site üzerinde yaptığı sipariş işlemlerinde ve Pop Medya’ya hizmet alımı için yaptığı ödemeler ile ilgili iptal ve iade koşullarını düzenleyecektir. Bu koşullar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

3- Yükümlülükler ve Koşullar

3-1: Ürün sevkiyat masrafı bulunmadığı, alınan ürünün hizmet olması ve çevrimiçi teslimat yapıldığından dolayı Müşteri veya Pop Medya kargo gönderimi ile yükümlü değildir.

3-2: Satın alınan her bir hizmet, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Müşteri’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa çevrimiçi olarak teslim edilir. Bu süre içinde hizmet teslim edilmez ise, Müşteri sözleşmeyi sona erdirebilir.

3-3: Satın alınan hizmetin satılmasının imkânsızlaşması durumunda, Pop Medya bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Müşteri’ye bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Müşteri’ye iade edilmek zorundadır.

3-4: Müşteri, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Pop Medya’nın hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

3-5: Hizmet teslim edildikten sonra, Müşteri’nin ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Pop Medya’ya ödenmez ise, Müşteri, sözleşme konusu hizmetin  maliyetini 3 gün içerisinde Pop Medya’ya ödemek zorundadır.

3-6: Pop Medya’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Müşteri’ye bildirilir. Müşteri, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Müşteri siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Müşteri, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Müşteri’nin hesabına 2 ila 14 iş günü içerisinde aktarması olasıdır.

3-7: Müşteri, aldığı hizmetin kabul etmiş olduğu Genel Hizmet Sözleşmesi’nde ve site üzerinde belirtildiği üzere Sosyal Medya Sağlayıcıları tarafından veya aldığı hizmetin istisnai olumsuz durumlarının bilincindedir. Hizmet teslim alındıktan sonra bahsi geçen istisnai durumlarda cayma hakkını kullanamayacağının ve iptal/iade talep edilemeyeceğinin bilgisindedir. 

Fakat, mağduriyet durumlarında Pop Medya ile iletişim kurması halinde Pop Medya istisnai durumlarda inisiyatif sağlayabilir.

3-8: Kredi Kartı ile alınan hizmetler otomasyon sistemine bağlı olarak anlık işleme alınmaktadır. Bu sebeple müşteri, hizmet ile alakalı sorularını satış öncesi iletmelidir. Müşteri, isteğine uygun hizmeti satış öncesi sormaması durumunda ve hizmetin verilmeye başlaması durumunda iptal ve iade işlemi gerçekleştirilemez. Ancak, hizmet tamamlanmadıysa sağlanan hizmetin maliyeti hesaplanarak yeni almak istediği hizmetin toplam bedelinden düşülebilir.

3-9: Satın alınan her bir hizmet, Genel Hizmet Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi 3 iş günü içerisinde verilmeye başlanmadıysa müşteri iade talebinde bulunabilir.

3-10: Müşteri, belirtilen şartlar altında iade alabileceği mümkün olan bir koşula sahipse yaptığı ödeme kanalından belirlenen iade miktarında geri ödeme alabilir.

3 Dakika Önce